fag 2017-04-01T09:40:08+00:00

Valgfag

Høst

Terrengsykkel

Klatring

Hundesport

Villmarksmat

Foto basic

Mørketid

Friluftsliv

Skimaking

Jegerprøven

Tradisjonsmat

Foto lys og mørke

Vinter

Ski og telemark

Isklatring

Natur og rovdyr

Hund og ekspedisjon

Knivlaging

Vårvinter

Ski topptur

Friluftsliv – hav

Fiske

Samisk håndtverk – trekopp


Fellesfag

 

Fellesfagsundervisningen blir til i et samspill mellom elever og lærere. Vi veksler mellom turer, seminarer og temadager med film, bilder, rollespill, korsang, forelesninger, gruppearbeid, samtaler og diskusjoner. Vi tar utgangspunkt i vårt eget lokalmiljø og landsdelen som skolen ligger i. Livet i Finnmark og på Nordkalotten er rammen om mye av det vi arbeider med, enten det gjelder friluftsliv, naturforvaltning eller samfunnsspørsmål. Vi vil også ha tema med globalt fokus. Hvert år har vi et innsamlingsprosjekt.

Kristen tro handler om å være underveis i møte med Gud og medmennesker. Vi ønsker å skape en arena for dialog der vi møter hverandre med respekt og nysgjerrighet. Vi har noen timer og temadager der tro og tvil settes i fokus på ulike måter ”Under en åpen himmel”.